BASES LEGALES CAMPAÑA “YO INSTALO CHINT 2024”

1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA CAMPANYA

L’empresa K Electric Provider Products SL, (d’ara endavant “empresa organitzadora”) amb domicili a “Carrer de la Creu d’en Muntaner, 48, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona” i identificada amb el CIF ES B63935878 crea la campanya “Jo instal·lo Chint 2024” activa al territori de Catalunya, a desenvolupar a través dels magatzems participants, exclusiu per a usuaris residents a Espanya d’acord amb el que disposa l’apartat mecànica de la campanya.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

#YoInstaloChint s’iniciarà el dia 1 de juny del 2024, i finalitzarà el dia 31 de juliol del 2024.

3. MECÀNICA DE LA CAMPANYA

 • Podran participar a la campanya #YoInstaloChint totes aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.
 • Els participants hauran de realitzar compres dels productes del catàleg Chint (serà necessari presentar fotografia del tiquet de compra) als punts de venda participants.
 • El valor mínim del tiquet de compra és de 500€ en productes del catàleg Chint en una única compra.
 • Els participants rebran un bo de carburant per valor de 20€ per cada 500€ de compra. Podran fer tantes compres com vulguin i rebran el xec regal fins a fi d’existències.
 • Només seran vàlides les compres de taulell registrades a través del QR facilitat als punts de venda entre el dia 1 de juny del 2024 i fins al 31 de juliol del 2024.
 • Hi haurà un procés de validació del tiquet de compra per part de l’empresa organitzadora que es reserva el dret a no atorgar el xec regal si hi ha error a la data de compra, o si l’import o productes no són correctes.

4. CONDICIONS DE LA CAMPANYA I PREMIS

Resultaran premiats tots els participants que realitzin una compra de taulell de productes del catàleg Chint d’almenys 500€ de compra i que enviïn el tiquet o albarà valorat a través del qüestionari facilitat al QR que trobaran als cartells dels magatzems participants.

Per cada 500€ de compra s’obtindrà un val de carburant de 20€. Campanya vàlida fins a la fi d’existències. El bo de carburant tindrà les característiques següents:

PREMI VALOR ECONÒMIC
Xec Cepsa

20€

 • 900 bons de carburant Cepsa, per valor de 20€ cadascun.
 • El participant rebrà per correu electrònic un codi que podrà bescanviar directament a qualsevol benzinera de la marca a nivell nacional.
 • Els bons de carburant s’enviaran per ordre d’arribada i fins a fi d’existències.

La validesa dels bons de carburant és de 3-4 mesos depenent de la data dactivació. En cas de dubte pel que fa a la tramitació del xec regal (recepció, com bescanviar-lo, etc.) contacteu amb el servei d’atenció al client de Click&Gift per telèfon 91 010 44 15 o correu electrònic info@clickandgift.com.

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

5. COMUNICACIÓ DE LA CAMPANYA

La campanya #YoInstaloChint serà comunicada:

 • A través dels canals de xarxes socials de K-Electric.
 • Als magatzems participants a través de cartelleria.
 • Per correu electrònic a aquells instal·ladors que han autoritzat la recepció de missatges promocionals a K Electric Provider Products SL

6. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a la campanya, o si les dades proporcionades no són vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i perdrà tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la present campanya o el gaudi total o parcial del premi.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb allò establert al Reglament General de Protecció de Dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals, consenteix que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat de K Electric Provider Products SL, amb la finalitat de gestionar aquesta campanya, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, tramitar el lliurament de premis i comunicar futures ofertes i promocions. Així mateix, els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat, oblit ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a marketing@k-elec.com o bé mitjançant carta adreçada a la següent adreça: Carrer de la Creu d’en Muntaner, 48, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, ​​adjuntant en tots dos casos còpia d’un document identificatiu.

9. CANVIS I ACCEPTACIÓ

L’empresa organitzadora es reserva el dret a modificar o ampliar aquestes bases, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la campanya. El mer fet de participar a la campanya #YoInstaloChint implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola que serà competent per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Qualsevol dubte o consulta es pot adreçar a marketing@k-elec.com.