KBOX

Com funciona?

La K-BOX permet la gestió eficient dels excedents solars, aprofitant l’energia a dispositius específics o càrregues elèctriques segons les necessitats i prioritats predefinides.

Gestió d'excedents

Optimitza l’ús de l’energia solar en gestionar els excedents de manera eficient.

Compatibilitat Universal

Possibilitat de connexió amb inversors de diferents marques eliminant una barrera comuna a la indústria.

Coordinació dels consums

Coordina els consums elèctrics per aprofitar al màxim lenergia disponible.

Control remot

Permet controlar remotament els dispositius elèctrics per a una gestió convenient i eficaç.

Maximitzar l'estalvi

Maximitza lestalvi energètic en utilitzar eficientment els recursos disponibles.

Automatització de càrregues

Automatitza l’activació i la desactivació de càrregues elèctriques segons les necessitats i prioritats definides.

Aplicacions

AEROTÈRMIA I CLIMATITZACIÓ

Optimitza el consum de la teva aerotèrmia, sistemes de climatització i calderes de gas i gasoil.

PUNT DE CARREGAVEHICLES ELÈCTRICS

Gestiona la càrrega del teu vehicle, la flota i els vehicles industrials.

BOMBA D'AIGUA

Gestiona el manteniment i la neteja de la teva piscina.

PROCESSOS INDUSTRIALS

Programa i optimitza els teus processos quan hi hagi més quantitat d’excedents.

Utilitats i Connexions

Integració

S’integra a plataformes de gestió basades en protocols de comunicacions estàndard.

Versatilitat

Adequat per a instal·lacions residencials, amb la capacitat d’aplicar-se a un altre tipus d’instal·lacions.

Monitorització

Recull de dades en temps real de la producció i el consum denergia solar.

Algorisme ECO Aerotèrmia

Permet de forma senzilla el sobreescalfament de l’aigua emmagatzemada quan hi ha un excedent solar significatiu generant un estalvi de fins a un 30% a la teva aerotèrmia.