Quins beneficis ens ofereix el nou BOE 18/2022?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Quins beneficis ens ofereix el nou BOE 18/2022?

A continuació pots descobrir els aspectes més destacats de la nova legislació.

El BOE 18/2022, aprovat el 18 d’octubre, regula i promou diferents aspectes relacionats amb l’eficiència energètica i l’autoconsum, influenciat principalment per la guerra d’Ucraïna i la necessitat de reduir la dependència energètica del país, com està ocorrent en altres regions europees.

El nostre Solar Product Manager, José Luis Olivas, destaca els següents punts:

– Del Reial Decret 244/2019, augmenta la consideració d’instal·lacions de producció “pròximes a les de consum a través de la xarxa”, ampliant-la de 500m a 1000m. Es tracta d’instal·lacions d’autoconsum que es troben a una distància considerable de la zona de consum i que han d’utilitzar la xarxa de distribució i transport per al seu autoconsum. Això també té el seu benefici no sols en l’autoconsum individual i col·lectiu, sinó també en les comunitats energètiques.

– De la Llei 24/2013 del Sector Elèctric, es modifica per a ampliar a 500kW les instal·lacions de generació que no necessiten sol·licitar autoritzacions administratives prèvies per a iniciar la construcció del projecte, facilitant i agilitzant la tramitació i permisos per a projectes de mitjà – gran grandària de caràcter industrial.

– Permet l’ús temporal de la capacitat reservada en els nusos de connexió. Per a instal·lacions que estiguin en funcionament i estiguin a l’espera del permís de connexió de la distribuïdora, podran sol·licitar la connexió temporal utilitzant la capacitat de reserva.

– Mesures fiscals per a fomentar l’autoconsum:

  • Deducció de l’IRPF per a particulars: a partir del 01/01/2023, es podran deduir diferents percentatges (fins al 40%) de les inversions dedicades a la reducció de la demanda d’energia primària i a la millora de la certificació energètica dels edificis. Les instal·lacions fotovoltaiques contribueixen a la reducció de la demanda primària, per la qual cosa serà necessari que un tècnic certifiqui aquesta millora de l’eficiència i emeti el corresponent certificat energètic per a poder acollir-se a aquests beneficis fiscals.
  • Amortització de les inversions amb panells solars en l’Impost de Societats.
[dt_gap height=”50″ /]

0 Comments